Forløb for voksne med angst

Få hjælp til at håndtere din angst og mød andre voksne i samme situation.

På forløbet for voksne med angst får du hjælp til at lære din angst at kende og redskaber til at håndtere den, når den opstår.

Vi arbejder med viden om angst og træning i håndtering af angst. Du får redskaber til at arbejde med dine tanker og symptomer i angstskabende situationer og møder andre i samme situation.

Forløbet er gruppebaseret. Har du social angst, har vi et særligt forløb, som kun består af individuelle samtaler. Forløbene varer 7-9 uger. Hvilket forløb der tilbydes, afhænger af din situation og afklares til den indledende visitationssamtale.

Sådan foregår det

Et forløb ledes af psykologer og består af 6 gruppesessioner og 3 individuelle samtaler med en holdansvarlig psykolog. Formålet med samtalerne er at styrke dit udbytte af gruppeforløbet.

Forløbet varer 9 uger. Vi mødes 1 gang om ugen. Gruppesessionerne varer 2 timer og ligger enten formiddage, eftermiddage eller aftener.

På holdet vil der være ca. 12 deltagere med symptomer på angst.

Vi arbejder med hjemmeopgaver imellem sessionerne. For at få et godt udbytte er det vigtigt, at du deltager i hele forløbet.

Har du tidligere gået på et forløb i Center for Mental Sundhed, kan du komme til drop-in. Drop-in kræver ikke tilmelding. Find kommende tider for drop-in.

Information om angstforløb til voksne

Vis alle

Målgruppe

For at deltage på et forløb skal du:

 • være fyldt 18 år
 • bo i Københavns Kommune
 • have symptomer på angst i let til moderat grad
 • kunne forstå og tale dansk
 • være motiveret for at arbejde med din angst
 • ikke have svær angst, OCD eller anden behandlingskrævende psykisk sygdom.

Henvisning

Du kan blive henvist af din læge eller Center for Arbejdsfastholdelse, hvis du er interesseret i et forløb. Når du er henvist, modtager du et brev i e-Boks med en invitation til en visiterende samtale med en psykolog og et screeningsskema. 

Før samtalen skal du have udfyldt skemaet. Informationerne i skemaet er psykologens forberedelse til visitationssamtalen. Ved samtalen finder I ud af, om forløbet er det rette for dig, eller om der er andre mere relevante tilbud for dig.

Symptomer på angst

Typiske symptomer på angst er:

 • Uro og anspændthed
 • Hjertebanken, sved, rysten, åndenød, rødmen m.fl.
 • Tendens til bekymring i udtalt grad
 • Undgåelse af angstskabende situationer
 • Pludselige panikanfald
 • Frygt for at fremstå pinlig, at dø, miste kontrollen eller forstanden.