Viden om angst

Angst er en naturlig overlevelsesmekanisme, som kan blive så forstyrrende for dit daglige liv, at der er tale om en angstlidelse.

Angst er en naturlig overlevelsesmekanisme, som sætter gang i kroppens alarmberedskab. Angsten sikrer, at vi reagerer hurtigt og instinktivt og fx flygter eller forsvarer os, når vi oplever os truede.

Nogle gange fylder angsten så meget og er så forstyrrende for det daglige liv, at der er tale om en angstlidelse. Her dukker angsten pludselig op og er umiddelbart stærkt overdreven i forhold til den situation, vi er i.

Hvis angstlidelser ikke behandles, kan de være meget invaliderende og påvirke vores livskvalitet. Mennesker med angsttilstande kan ofte godt rationelt forstå, at deres frygt er overdrevet, men alligevel være ude af stand til at håndtere den.

Forskellige typer af angst

Angstlidelser viser sig i mange forskellige typer og sværhedsgrader. De spænder over fobier, som oftest er harmløse, til generaliseret angst, social angst, panikangst og angst for angsten.

Angst har både psykiske og kropslige symptomer, og det er individuelt, hvilke symptomer og hvor mange der viser sig.

Har du flere af nedenstående symptomer, bør du kontakte din læge.

Typiske symptomer på angst

  • Uro og anspændthed
  • Panik og hjertebanken
  • Muskelspændinger, sved og ubehag
  • Bekymring i udtalt grad
  • Mindre overskud til at være social.