Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

 

Læs mere om retningslinjerne i Center for Mental Sundhed

Om os

Center for Mental Sundhed er for københavnere, der oplever psykiske udfordringer. Vores tilbud er forebyggende og gratis, når du er henvist.

Center for Mental Sundhed blev etableret 1. januar 2020 for at fremme københavnernes mentale sundhed, trivsel og livskvalitet.

Det gør vi ved at give hjælp og støtte til københavnere med psykisk mistrivsel og ved at udvikle ny viden om mental sundhed og trivsel. 

Dårlig mental sundhed er nemlig en alvorlig og selvstændig risikofaktor for den enkeltes helbred, trivsel og livskvalitet.

Vi er forankret i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune og refererer til Sundhed og Forebyggelse i Centralforvaltningen. Centeret ledes til dagligt af en centerchef og en klinikleder.

Center for Mental Sundhed ligger på to adresser i byen, hhv. på Mimersgade på Nørrebro og på hjørnet af Amagerbrogade og Dronnings Elisabeths Allé på Amager.

Mental sundhed defineres af WHO som:

"En tilstand af trivsel, hvor individet kan udvikle sig og udfolde sine evner, kan håndtere belastninger, indgå i positive sociale relationer og bidrage til fællesskabet. Mental sundhed handler om at opleve at have det godt med sig selv og sit liv – og om at kunne fungere godt i dagligdagen i samspil med andre. Mental sundhed er altså langt mere og andet end blot fravær af psykisk lidelse."