Om Center for Mental Sundhed

Center for Mental Sundhed skal fremme københavnernes mentale sundhed, trivsel og livskvalitet.

Det gør vi ved at give hjælp og støtte til københavnere med psykisk mistrivsel og ved at udvikle ny viden om mental sundhed og trivsel. 

Dårlig mental sundhed er nemlig en alvorlig og selvstændig risikofaktor for den enkeltes helbred, trivsel og livskvalitet.

Center for Mental Sundhed er forankret i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune og ledes til dagligt af en centerchef og en klinikleder.

Center for Mental Sundhed ligger på Mimersgade på Nørrebro.

Faciliteter

Vi tilbyder gratis kaffe og te. Der er ligeledes gratis wifi (internet) i hele centret.