Nærvær i naturen

Læs om vores forløb i naturen, der bygger på en naturbaseret terapitilgang.

Vores forløb "Nærvær i naturen" har en naturbaseret terapitilgang med fokus på mindfulness og sansning i naturen i terapihaven.

Forløbet er målrettet dig, der har stress og/eller depression.

Igennem forløbene vil du blive præsenteret for metoder, som kan fremme det mentale velvære ved at arbejde med sansemæssig stimulering af kroppen.

Forløbene indeholder også undervisning, øvelser og dialog, som udspiller sig i terapihavens faciliter.

Sådan foregår det

Forløbene ledes af psykologer og foregår i Københavns Kommunes terapihave. Holdgangene afholdes i terapihaven og de individuelle samtaler i Center for Mental Sundhed.

Forløbene har en naturbaseret terapitilgang med fokus på mindfulness og sansning i naturen i terapihaven. Igennem forløbene vil du blive præsenteret for metoder, som kan fremme det mentale velvære ved at arbejde med sansemæssig stimulering af kroppen.

Forløbene indeholder også undervisning, øvelser og dialog, som udspiller sig i terapihavens faciliter. For at få et godt udbytte er det vigtigt, at du deltager i hele forløbet. Det er også vigtigt, at du er parat til at være udendørs i terapihaven i al slags vejr, og kan klæde dig på efter vejrforholdene.

Mere information om "Nærvær i naturen"

Målgruppe

For at deltage på et forløb skal du:

 • være fyldt 18 år
 • bo i Københavns Kommune
 • have oplevet symptomer på stress i mindst en måned eller have symptomer på depression i let til moderat grad
 • have lyst til at lære at meditere
 • ikke have behandlingskrævende psykisk sygdom
 • kunne forstå og tale dansk.
Henvisning

Du kan blive henvist af din læge eller Center for Arbejdsfastholdelse, hvis du er interesseret i et forløb. Du kan også blive henvist gennem en fertilitetsklinik, hvis du er i fertilitetsbehandling.

Når du er henvist, modtager du et brev i e-Boks med en invitation til en visiterende samtale med en psykolog og et screeningsskema. 

Før samtalen skal du have udfyldt skemaet. Informationerne i skemaet er psykologens forberedelse til visitationssamtalen. Ved samtalen finder I ud af, om forløbet er det rette for dig, eller om der er andre mere relevante tilbud for dig.

Symptomer på stress og depression

Typiske symptomer på stress er:

 • Dårlig søvn og ekstrem træthed
 • Dårligt humør og kort lunte – du bliver nemt sur og aggressiv
 • Hukommelses- og koncentrationsbesvær
 • Mindre overskud til at være social
 • Hjertebanken og trykken for brystet
 • Susen for ørerne.

Typiske symptomer på depression er:

 • Tristhed og nedtrykthed
 • Selvbebrejdelse og skyldfølelse
 • Lav energi eller hurtig udtrætning
 • Dårlig søvn
 • Ændret vægt og appetit
 • Nedsat lyst til eller interesse for ting du plejer at holde af
 • Koncentrationsbesvær og dårlig hukommelse.