Nærvær i naturen

Læs om vores forløb i naturen, der bygger på en naturbaseret terapitilgang.

Vores forløb "Nærvær i naturen" har en naturbaseret terapitilgang med fokus på mindfulness og sansning i naturen i terapihaven.

Forløbet er målrettet dig, der har stress.

Igennem forløbene vil du blive præsenteret for metoder, som kan fremme det mentale velvære ved at arbejde med sansemæssig stimulering af kroppen.

Forløbene indeholder også undervisning, øvelser og dialog, som udspiller sig i terapihavens faciliteter.

Sådan foregår det

Forløbene ledes af psykologer og foregår i Københavns Kommunes terapihave. Holdgangene afholdes i terapihaven og de individuelle samtaler i Center for Mental Sundhed.

Forløbene har en naturbaseret terapitilgang med fokus på mindfulness og sansning i naturen i terapihaven. Igennem forløbene vil du blive præsenteret for metoder, som kan fremme det mentale velvære ved at arbejde med sansemæssig stimulering af kroppen.

Forløbene indeholder også undervisning, øvelser og dialog, som udspiller sig i terapihavens faciliteter. For at få et godt udbytte er det vigtigt, at du deltager i hele forløbet. Det er også vigtigt, at du er parat til at være udendørs i terapihaven i al slags vejr, og kan klæde dig på efter vejrforholdene.

Se film om Nærvær i naturen

Video Url

Mere information om "Nærvær i naturen"

Vis alle

Målgruppe

For at deltage på et forløb skal du:

 • være fyldt 18 år
 • bo i Københavns Kommune
 • have oplevet symptomer på stress i mindst en måned
 • have lyst til at lære at meditere
 • ikke have behandlingskrævende psykisk sygdom
 • kunne forstå og tale dansk.

Henvisning

Du kan blive henvist af din læge eller Center for Arbejdsfastholdelse, hvis du er interesseret i et forløb. Du kan også blive henvist gennem en fertilitetsklinik, hvis du er i fertilitetsbehandling.

Når du er henvist, modtager du et brev i e-Boks med en invitation til en visiterende samtale med en psykolog og et screeningsskema. 

Før samtalen skal du have udfyldt skemaet. Informationerne i skemaet er psykologens forberedelse til visitationssamtalen. Ved samtalen finder I ud af, om forløbet er det rette for dig, eller om der er andre mere relevante tilbud for dig.

Symptomer på stress

Typiske symptomer på stress er:

 • Dårlig søvn og ekstrem træthed
 • Dårligt humør og kort lunte – du bliver nemt sur og aggressiv
 • Hukommelses- og koncentrationsbesvær
 • Mindre overskud til at være social
 • Hjertebanken og trykken for brystet
 • Susen for ørerne.