Viden om depression

Depression er en lidelse, der ofte viser sig ved nedtrykthed, manglende lyst og interesse, nedsat energi og livslyst samt øget træthed.

Depression viser sig ofte i form af nedtrykthed, manglende lyst og interesse, nedsat energi og livslyst samt øget træthed. Depression kan også vise sig som øget vrede.

Nedtryktheden ved depression adskiller sig fra almindelig tristhed ved at være konstant, vedvarende og upåvirkelig af ydre forhold. 

Depression kan udløses af stærke personlige oplevelser, for eksempel sygdom, dødsfald og problemer i familien.

Arv og genetiske forhold spiller også en væsentlig rolle ved depression. Hvis depression forekommer i din familie, har du større risiko for selv at få en depression, men det er langt fra sikkert. 

Typiske symptomer på depression

Når du har en depression, viser kroppen forskellige karakteristiske tegn, ligesom du ændrer adfærd. Symptomer på depression kan både være fysiske, psykiske og adfærdsmæssige, og det er individuelt, hvilke og hvor mange symptomer og du har.

Har du flere af de nedenstående symptomer, bør du kontakte din læge.

  • Tristhed og nedtrykthed
  • Selvbebrejdelse og skyldfølelse
  • Lav energi og manglende koncentration
  • Dårlig søvn
  • Ændret vægt og appetit
  • Mangel på interesse og ligegyldighed.
  • Oplevelse af mere vrede
  • Social isolation 
  • Der kan forekomme selvmordstanker.