Vores værdier

Vores fire værdier er grundlaget for, hvordan vi møder borgerne, samarbejder i hverdagen, og hvad der kendetegner vores arbejdsplads.

Vores fire, definerede værdier er grundlaget for, at vi lykkes med at løse vores faglige kerneopgave. Vi har alle et fælles ansvar for, at værdierne lever i den daglige praksis. Læs mere om vores værdier herunder. 

Vores fire kerneværdier

Vis alle

1. Borgeren i centrum

 • Vi leverer forløb af faglig kvalitet, som forbedrer borgernes trivsel og livskvalitet
 • Vi sikrer, at borgerne får relevant information
 • Vi møder borgerne med respekt og ligeværdighed
 • Vi er lydhøre over for borgernes ønsker og behov og inviterer til dialog.

2. Lighed i mental sundhed

 • Vi arbejder både med individuel, gruppebaseret og strukturel sundhedsfremme
 • Vi tilbyder forløb til borgere med behov for hjælp til at håndtere symptomer på psykisk mistrivsel
 • Vi indretter vores indsatser og tilbud, så de er tilgængelige for alle borgere.

3. Udvikling

 • Vi har mod og vilje til at gå nye veje for at udvikle vores kompetencer og tilbud i overensstemmelse med borgernes behov
 • Vi er særligt dygtige til at samarbejde på tværs af opgaver og kompetencer i og uden for centret
 • Vi er en arbejdsplads, hvor medarbejdernes ansvarlighed, engagement og initiativ værdsættes og betragtes som et aktiv.

4. Tillid og fællesskab

 • Vi møder hinanden med gensidig respekt og tillid
 • Vi har en feedback-kultur og giver plads til forskelligheder, succeser og fejltagelser, som vi lærer af
 • Vi står sammen og løser vores kerneopgaver i fællesskab
 • Vi deler ud af vores overskud og hjælper hinanden.