Meditation med fokusord

[Lydfilen varer 6 minutter og 17 sekunder]

Meditation med fokusord.

Sæt dig til rette, så du føler, at du sidder godt og stabilt.

Tag dig tid til bare at mærke kroppen.

Læg mærke til kontakten med stolen eller underlaget. Læg mærke til de steder, hvor hænderne måske hviler på lårene, eller hvor benene rør hinanden.

[Stilhed 10 sekunder]

Og læg mærke til indåndingerne og udåndingerne.

Følg den enkelte indånding fra den begynder og hele vejen ud, hvor den vender og bliver til en udånding.

[Stilhed 20 sekunder]

Giv udåndingerne lov til at ebbe ud af sig selv, og lad den her indånding begynde helt af sig selv.

[Stilhed 15 sekunder]

Mærk, hvordan der sker en åbning af kroppen i indåndingerne. Kroppen åbner sig og modtager luft.

[Stilhed 20 sekunder]

Og hvordan kroppen giver slip igen i udåndingerne. Mærk hvordan tempoet i udåndingen falder lidt til sidst, og hvordan kroppen ligesom venter lidt, inden den næste indånding begynder.

[Stilhed 10 sekunder]

Og knyt så ordet åben til indåndingerne og rolig til udåndingerne.

[Stilhed 10 sekunder]

Åben og Rolig. Åben og Rolig.

[Stilhed 10 sekunder]

Hvis tankerne begynder at dreje sig om andre ting, så bare sig tak for forslaget. Det er helt okay.

Og vend så langsomt tilbage til fornemmelsen af kroppen i indåndingerne og udåndingerne, imens du lytter til ordene: Åben og rolig, åben og rolig.

[Stilhed 10 sekunder]

Så kan du stille og roligt lade opmærksomheden sprede sig ud i hele kroppen igen.

[Stilhed 10 sekunder]

Fornemmelsen af kroppen i den her stilling.

Hvordan er fødderne og anklerne?

Lad opmærksomheden vandre op igennem benene. Læg mærke til deres stilling.

Og lad opmærksomheden medtage hele kroppen, armene og hænderne, skuldrende, hals og hoved.

Fornem kroppen som helhed mens du sidder her.

Og lad så øjnene åbne sig igen.

Sid bare lidt.