Ung på Vej – Kbh

Hjælp til 13-15-årige i udskoling og deres familier med at håndtere svære følelser i den unges hverdagsliv.

Ung på Vej – Kbh er et tilbud til unge i alderen 13-15 år i udskoling og deres forældre. Tilbuddet er et kortere, familieorienteret forløb i Center for Mental Sundhed, hvor man får mulighed for at tale om det, der er vigtigt for en selv og sin familie. Man kan f.eks. bruge forløbet til at tale om at føle sig trist, bekymret, stresset, vred, irriteret, udenfor eller at have trukket sig fra aktiviteter og venner, eller ting, som ellers er svære at tale om.

Sådan foregår det

Under forløbet vil den unge og dennes familie få mulighed for at snakke med en psykolog om de ting, der påvirker den unges trivsel i hverdagen. Forløbet tilpasses den enkelte familie, og forældre vil være deltagende i forløbet sammen med den unge.

I fællesskab får den unge og familien hjælp til at finde veje og værktøjer til at møde de udfordringer og svære ting, man som 13-15-årig kan støde på i en hverdag præget af socialt samvær, fritidsaktiviteter og skolemæssige krav.

Forløbet kan både finde sted i form af individuelle samtaler med den unge, samtaler med den unge og dennes forældre, eller med en eller begge forældre på egen hånd. Der er også mulighed for at et fagligt netværk kan medvirke. Det afhænger af og tilpasses den enkelte unges udfordringer.

Samtalerne foregår på Center for Mental Sundhed, Mimersgade 41, 2200 København N.

Målgruppe

Tilbuddet er til unge, der:

 • Er 13 til 15 år gamle i udskoling
 • Er bosiddende i Københavns Kommune.

Henvisning

En henvisning til Ung på Vej – Kbh skal ske gennem én af følgende parter:

 • Egen læge
 • Sundhedsplejerske
 • BBU modtageenheden
 • Skolesocialrådgiver
 • PPR
 • UU-vejleder
 • Skolepersonale (efter aftale).

Tegn på, at Ung på Vej – Kbh kan være en hjælp

Ung på Vej – Kbh. kan være en hjælp, uanset hvad der er vigtigt for dig, men nogle tegn kan være, at du i din hverdag ofte føler:

 • Tristhed
 • Stressende følelser
 • Vrede
 • Irritation
 • At du ikke bliver inkluderet af dine kammerater
 • At du har været nødt til at trække dig fra aktiviteter, du ellers gerne vil være med til
 • At der er ting, det er svært at snakke med venner eller familie om.

Tilbuddet retter sig ikke mod unge, der har en omfattende behandlingskrævende psykiatrisk/psykisk problemstilling, herunder et behandlingskrævende stof- eller alkoholmisbrug.

Henvisning til Ung på Vej – Kbh

En henvisning til Ung på Vej – Kbh skal ske gennem en fagperson via henvisningsformularen.