Ung i Forandring

Ung i Forandring er et tilbud om støttende samtaler til dig, der er mellem 15-30 år.

Samtaleforløb i Ung i Forandring er for unge mellem 15 og 30 år, der oplever sociale, psykiske og/eller personlige problemer, og som har brug for en udenforstående at tale med.

I samtalerne skaber psykologerne et trygt og fortroligt rum, hvor den unge kan tale om det, der fylder og som måske stiller sig i vejen for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Samtalerne er fortrolige med fuld tavshedspligt, og det er et frivilligt tilbud.

Sådan foregår det

Samtalerne varetages af psykologer og foregår i Center for Mental Sundhed på Nørrebro.

Målgruppe

For at deltage på et forløb skal man være:

 • mellem 15-30 år
 • bosat i Københavns Kommune
 • tilknyttet en af de nedenstående ungdomsuddannelser, jobcentre eller tilbud:
  • Center for Kompetence og Brobygning
  • FGU Nørrebro
  • FGU Valby
  • FGU Vesterbro
  • FGU Østerbro
  • Hotel- og Restaurantskolen
  • Jobcenter København – Ungecentret
  • NEXT
  • Niels Brock
  • SOSU-H
  • Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Tilbuddet retter sig ikke mod unge, der har:

 • en tungere behandlingskrævende psykiatrisk lidelse
 • et behandlingskrævende stof eller alkoholmisbrug.