Ung i Forandring

Ung i Forandring er et tilbud om støttende samtaler til dig, der er mellem 15-30 år.

Samtaleforløb i Ung i Forandring er for unge mellem 15 og 30 år, der oplever sociale, psykiske og/eller personlige problemer, og som har brug for en udenforstående at tale med.

I samtalerne skaber psykologerne et trygt og fortroligt rum, hvor den unge kan tale om det, der fylder og som måske stiller sig i vejen for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Samtalerne er fortrolige med fuld tavshedspligt, og det er et frivilligt tilbud.

Sådan foregår det

Samtalerne varetages af psykologer og foregår i Center for Mental Sundhed på Nørrebro.

Målgruppe

For at deltage på et forløb skal man være:

 • mellem 15-30 år
 • bosat i Københavns Kommune
 • henvist af Ungdommens Uddannelsesvejledning eller Uddannelse København

Du kan også blive henvist af nedenstående ungdomsuddannelser og jobcentre, hvis du er tilknyttet én af dem:

 • Center for Kompetence og Brobygning
 • FGU Nørrebro
 • FGU Valby
 • FGU Vesterbro
 • FGU Østerbro
 • Hotel- og Restaurantskolen
 • Jobcenter København – Ungecentret
 • NEXT
 • Niels Brock
 • SOSU-H.

Tilbuddet retter sig ikke mod unge, der har:

 • en tungere behandlingskrævende psykiatrisk lidelse
 • et behandlingskrævende stof eller alkoholmisbrug.

Bliv henvist til Ung i Forandring

Det er vejleder eller kontaktperson på stedet, som kan henvise unge via henvisningsformularen.
Når man er henvist, modtages en invitation i e-Boks til en samtale med en psykolog. Til samtalen afklares det om forløbet er det rigtige for den unge.