Samtaler til ældre

Vi tilbyder psykologsamtaler til ældre, der har brug for hjælp til bedre trivsel.

Er du ældre og oplever, at livet er trist? Måske du har mistet en, der stod dig nær? Eller du er ked af ikke længere at kunne det, du har kunnet tidligere. Det kan også være, at du går med svære tan­ker om noget du har fortrudt, om livets afslutning og døden. Hvis belastningerne bliver for overvælden­de, er samtaler med en psykolog ofte en god hjælp.

Du kan få et gratis samtaleforløb med en psykolog i Center for Mental Sundhed. Hvis du ikke har mulighed for at møde fysisk i Center for Mental Sundhed, kan en af vores psykologer møde dig i dit hjem. Sammen kan I tale om det, der fylder for dig.

Sådan foregår det

I samtalerne vil der være fokus på netop din livssituation og på hvad du har brug for at tale om.

En psykolog har særlig viden om de forskellige reaktioner, mennesker kan have, når vi oplever, at livssituationer er svære at forstå eller håndtere. En psykolog er trænet i at stille spørgsmål, der kan belyse din situation fra forskellige vinkler, og det kan bidrage til, at du og psykologen i fællesskab kan finde vej i det, som er svært.

Samtaler med en psykolog er en samarbejdsproces, som både pågår under og imellem samtalerne. Ud fra det du taler med psykologen om i samtalerne, vil I i fællesskab aftale, hvad der skal være fokus på. Arbejdet imellem samtalerne er lige så vigtigt som selve samtalerne med psykologen. Ofte er det nemlig imellem samtalerne, at du tænker over, om I er på rette vej, eller om I skal bringe andre perspektiver i spil.

Målgruppe og henvisning til samtaler til ældre

Vis alle

Målgruppe

For at få gratis samtaler med en psykolog skal du

  • være over 65 år
  • bo i København
  • have brug for hjælp til at trives bedre.

Tilmelding

Du eller en pårørende kan kontakte Center for Mental Sundhed. Du kan også tage fat i en sundhedsmedarbejder fra Københavns Kommune, som kan kontakte os. Forløbet kræver ikke henvisning fra læge. Når din sag er oprettet, vil du modtage et kvitteringsbrev i din e-Boks. 

Inden forløbet starter, vil du blive ringet op af en af vores psykologer. Her aftaler I tidspunkt for den første samtale. Du kan få op til 8 samtaler i alt.

Erfaringer fra borgere, vi har hjulpet

Når man bliver ældre, kommer sygdom, funktionsnedsættelse, tab af nærtstående og tanker om livets afslutning til at fylde forholdsvis mere, og det kan på forskellig vis føre til psykisk mistrivsel. I Center for Mental Sundhed tilbyder vi psykologsamtaler til ældre, der kan være en støtte, når livet er svært at forstå og håndtere.

Sten-Kristian, Jette og Merrit har alle tre deltaget i et psykologforløb i Center for Mental Sundhed, og de har delt deres erfaringer med at få hjælp og støtte af en psykolog til at finde vej i det, som er svært i tre korte film.

Sten-Kristian - At leve med sorg og savn

Steen-Kristian Knudsen er blevet enkemand efter et langt liv med sin nu afdøde hustru. Sorgen har været overvældende og Steen-Kristian fik derfor af kommunen tilbudt et psykologforløb hos Center for Mental Sundhed, som har hjulpet ham til at lære at leve bedre med sorgen.

Hør ham fortælle om sorgens smerte, om hvad lyttende ører betyder og om, hvad der for ham var hjælpsomt, da han skulle finde vej i en ny tilværelse.

Video Url

Jette - Pårørende til ægtefælle med demens

Jette Grøn har en ægtefælle, der har udviklet demens. Hun søgte hjælp i Center for Mental Sundhed, da det at være pårørende blev for stor en belastning for hende. Hør hende fortælle om samarbejdet med en af centerets psykologer, og om hvordan hun her endte med en erkendelse af og beslutning om, at ægtefællen ville være bedst hjulpet på et plejehjem.

I filmen fortæller hun om psykologforløbet og om den proces det var at gå fra at være et ‘vi’ til at blive et ‘jeg’.

Video Url

Merrit - Når barndommen flytter med ind i alderdommen

Merrit Winnie Andersen udviklede i en alder af 75 år angst efter et alvorligt sygdomsforløb. Hun påbegyndte et forløb med en af centrets psykologer, og det viste sig hurtigt, at det, som mest af alt pressede sig på, var at få talt barndommens smertefulde oplevelser igennem. Merrit er vokset op i et hjem præget af psykisk sygdom, og de uforudsigelige opvækstvilkår har vedvarende fyldt og givet anledning til ængstelse.

I filmen fortæller Merrit om, hvordan psykologsamtalerne har hjulpet hende med at bearbejde fortiden, og gjort hende mere afklaret ift., hvad hun ønsker, skal fylde i de år, der er tilbage.

Video Url