Københavns Kommunes logo

Samtaler til ældre

Vi tilbyder psykologsamtaler til ældre, der har brug for hjælp til bedre trivsel.

Er du ældre og oplever, at livet er trist? Måske du har mistet en, der stod dig nær? Eller du er ked af ikke længere at kunne det, du har kunnet tidligere. Det kan også være, at du går med svære tan­ker om noget du har fortrudt, om livets afslutning og døden. Hvis belastningerne bliver for overvælden­de, er samtaler med en psykolog ofte en god hjælp.

Du kan få et gratis samtaleforløb med en psykolog i Center for Mental Sundhed. Hvis du ikke har mulighed for at møde fysisk i Center for Mental Sundhed, kan en af vores psykologer møde dig i dit hjem. Sammen kan I tale om det, der fylder for dig.

Sådan foregår det

I samtalerne vil der være fokus på netop din livssituation og på hvad du har brug for at tale om.

En psykolog har særlig viden om de forskellige reaktioner, mennesker kan have, når vi oplever, at livssituationer er svære at forstå eller håndtere. En psykolog er trænet i at stille spørgsmål, der kan belyse din situation fra forskellige vinkler, og det kan bidrage til, at du og psykologen i fællesskab kan finde vej i det, som er svært.

Samtaler med en psykolog er en samarbejdsproces, som både pågår under og imellem samtalerne. Ud fra det du taler med psykologen om i samtalerne, vil I i fællesskab aftale, hvad der skal være fokus på. Arbejdet imellem samtalerne er lige så vigtigt som selve samtalerne med psykologen. Ofte er det nemlig imellem samtalerne, at du tænker over, om I er på rette vej, eller om I skal bringe andre perspektiver i spil.

Målgruppe og henvisning til samtaler til ældre

Vis alle

Målgruppe

For at få gratis samtaler med en psykolog skal du

  • være over 65 år
  • bo i København
  • have brug for hjælp til at trives bedre.

Tilmelding

Du eller en pårørende kan kontakte Center for Mental Sundhed. Du kan også tage fat i en sundhedsmedarbejder fra Københavns Kommune, som kan kontakte os. Forløbet kræver ikke henvisning fra læge. Når din sag er oprettet, vil du modtage et kvitteringsbrev i din e-Boks. 

Inden forløbet starter, vil du blive ringet op af en af vores psykologer. Her aftaler I tidspunkt for den første samtale. Du kan få op til 8 samtaler i alt.