Samtaler for ældre

Vi tilbyder psykologsamtaler til ældre, der oplever mistrivsel.

Er du ældre og oplever, at livet er trist? Måske kæmper du med ensomhed, funktionstab, tab af en nær eller svære tanker om livets afslutning og døden. Så kan vores tilbud til ældre være noget for dig. 

Forløbet er til dig, der er fyldt 65 år og som modtager et eller flere tilbud i Københavns Kommune. Herunder kan du læse mere om forløbet, målgruppen og muligheden for at få en henvisning til forløbet.

Vi tilbyder op til 8 individuelle samtaler med en psykolog til ældre, der har brug for hjælp til større trivsel.

En af vores psykologer besøger dig i dit hjem, hvor I taler sammen om det, der fylder for dig. Samtalerne kan også foregå i Center for Mental Sundhed.

Du kan få op til 8 individuelle samtaler. Den sidste af samtalerne ligger typisk tre måneder efter den foregående samtale.

Målgruppe og henvisning til samtaler for ældre

Målgruppe

For at få individuelle psykologsamtaler skal du:

  • være fyldt 65 år og modtage ét eller flere tilbud i Københavns Kommune
  • opleve mistrivsel
  • have brug for hjælp til at trives bedre
  • have lyst til at tale med en psykolog.
Henvisning

Du kan blive henvist af en pleje- eller sundhedsmedarbejder i Københavns Kommune, som du allerede kender.

Du eller en pårørende kan også selv kontakte Center for Mental Sundhed – Kbh. Derefter ringer vi dig op, og sammen taler vi om årsagen til henvendelsen og aftaler en tid til en visiterende samtale med en psykolog.