Kursus: Lær at tackle hverdagen som pårørende

Mestringskursus for dig, som er pårørende til en nærtstående voksen med langvarig sygdom eller svækkelse. Næsten halvdelen af alle pårørende til langvarigt syge eller svækkede udvikler selv symptomer som nedtrykthed, mistrivsel og stress.

På kurset lærer du at passe på dig selv i en hverdag med sygdom tæt på. Du får et frirum, hvor du introduceres for konkrete værktøjer, som du kan bruge til at klare udfordringerne som pårørende.

Du vil på kurset møde andre i samme situation som dig selv, og I vil i løbet af kurset finde støtte i hinanden og udveksle erfaringer.

Sådan forgår det

Kurset løber over 7 uger fra d. 27. september til d. 8. november, hvor du og ca. 10-12 andre pårørende mødes 2,5 time én gang om ugen i tidsrummet 16:30 til 19:00 – samme tid og sted i hele forløbet.

Forløbet afholdes hos Center for Mental Sundhed, Mimersgade 41 2200 Nørrebro.

På kurset introduceres du bl.a. for redskaber til at:

  • Håndtere stress
  • Håndtere træthed og dårlig søvn
  • Håndtere dårlig samvittighed og andre svære følelser
  • Bedre kommunikation om udfordringer, behov og svære emner
  • Drage egenomsorg
  • Sætte dig selv mål - og nå dem.

Kurset ledes af to frivillige instruktører, som er uddannede til at undervise på kurset, og som har egne erfaringer som pårørende. Instruktørerne kender derfor til de belastninger, man kan opleve som pårørende, og har selv erfaring med at bruge redskaberne fra kurset.

Efter kurset inviteres du til et netværksmøde med deltagere fra dit hold, hvor I kan drøfte om og hvordan, I kan holde kontakt og støtte hinanden i fremtiden.

Yderligere information

Vis alle

Henvisning

Du kan tilmelde dig kurset eller få mere information ved at kontakte kursuskoordinator Ditte Lindehøj Jensen på 2361 8341 eller mail kt9n@kk.dk. Kurset kræver ikke henvisning.