Samtaleforløb for familier berørt af kræft

Vi tilbyder gratis psykologsamtaler til familier med hjemmeboende børn, hvor en forælder har kræft.

Når én i familien får kræft, bliver hele familien berørt. Det kan være svært at finde rundt i tanker og følelser og finde ud af, hvordan man bedst støtter hinanden, børnene og sig selv.

I et samtaleforløb med en psykolog i Center for Mental Sundhed kan I få hjælp og inspiration til, hvordan I som forældre støtter jeres børn i at håndtere, at deres forælder har kræft.

Samtalerne tager udgangspunkt i jeres behov og kunne f.eks. hjælpe jeres familie med at få talt om sygdom, bekymringer, drømme, håb, fremtiden, tab, sorg og det, som er svært at få sagt.

Sådan foregår det

Forløbet struktureres sammen med jer som familie, og der vil være fokus på, hvad netop I har brug for at tale om. Samtalerne aftales løbende med den psykolog, I har kontakt til.

Med afsæt i, hvad der skal tales om i samtalerne, bestemmer I sammen med psykologen, hvem der skal være med til de enkelte samtaler. Hvis hele familien er til stede, eller I har inviteret andre, vigtige dele af jeres netværk med, kan der være to psykologer med til samtalen.

Formålet med samtalerne er at støtte jer som familie i bedst muligt at kunne håndtere det vilkår, at kræft er blevet en del af jeres families liv.

Samtalerne kan foregå hos os i Center for Mental Sundhed - Kbh. eller hjemme hos jer.

Se en video om tilbuddet

Video Url

Målgruppe og henvisning

Vis alle

Målgruppe

For at deltage i et forløb skal jeres familie:

  • bo i Københavns Kommune
  • have brug for støtte, fordi en forælder har kræft
  • have hjemmeboende børn og/eller unge.

Henvisning

I kan henvende jer til Center for Mental Sundhed ved at ringe på telefonnummer 33 17 22 00.

Derefter vil I blive kontaktet af en af tilbuddets psykologer på mail eller telefon for at aftale en samtale.

I kan også få hjælp med henvendelsen i fx Center for Kræft og Sundhed eller på den afdeling på Rigshospitalet, hvor behandlingen foregår.