Om videnscentret

Få information om vores videnscenter. Du kan også læse mere om vores partnerskaber og kommende projekter.

Hos Center for Mental Sundhed har vi oprettet et videnscenter, som er under løbende udvikling.

Formålet med vores videnscenter er at generere og publicere ny viden om mental sundhed og psykisk trivsel. Det gør vi blandt andet gennem artikler og podcasts. 

Vores partnerskaber

Vi samarbejder med andre i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og på tværs af forvaltninger i Københavns Kommune. Eksternt samarbejder vi med andre videncentre, universiteter, professionsskoler, forskningsinstitutioner og andre kommuner.