Stilhed med klokker - 30 minutter

[Lydfilen varer 30 minutter og 58 sekunder]

[Lyden af en syngeskål]

Her er 30 minutters stilhed til meditation, når meditationen er slut, vil du igen hører lyden af syngeskålen. De 30 minutter begynder nu.

[Lyden af en klokke - lyden varer 30 minutter]

[Lyden af en syngeskål – lyden varer 30 sekunder]