Forløb for familier berørt af kræft

Vi tilbyder gratis psykologsamtaler til familier med hjemmeboende børn, hvor en forælder har kræft.

Når én i familien får kræft, bliver hele familien berørt. Det kan være svært at finde rundt i tanker og følelser i en vanskelig livssituation og finde ud af, hvordan man bedst støtter hinanden, børnene og sig selv.

Et samtaleforløb med en psykolog kan hjælpe jer med, hvordan I som forældre inddrager og støtter jeres børn, og håndterer følelser af tab, frustration, afmagt og angst.

Forløbet består af familiesamtaler og individuelle samtaler med en psykolog, der har erfaring med at tale med fami­lier i svære livssituationer. Samtalerne kan foregå hjemme hos jer eller hos os i Center for Mental Sundhed - Kbh.

Samtalerne tager udgangspunkt i jeres behov og kan hjælpe jer som familie til at få et fælles sprog om sygdom, be­kymringer, tab og sorg. Samtalerne kan også handle om, hvordan I kan håndtere fremtiden.

Målgruppe og henvisning

Målgruppe

For at deltage i et forløb med en psykolog skal jeres familie:

  • bo i Københavns Kommune
  • have brug for støtte, fordi en forælder har kræft
  • have hjemmeboende børn og/eller unge.
Henvisning

For at blive henvist til et forløb hos os skal du eller din partner være tilknyttet Center for Kræft og Sundhed – Kbh eller Afdeling for Kræftbehandling på Rigshospitalet.

Kontakt personalet hos Center for Kræft og Sundhed – Kbh eller Afdeling for Kræftbehandling på Rigshospitalet. De kan hjælpe dig og din familie med at blive henvist til et forløb hos os. Du kan også selv henvende dig til Center for Mental Sundhed.

Når du og din familie er henvist, bliver du kontaktet af en psykolog fra Center for Mental Sundhed, som taler med dig om årsagen til henvendelsen og aftaler en tid til den første samtale.