Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

 

Læs mere om retningslinjerne i Center for Mental Sundhed

Hvad er stress?

Stress er en belastningstilstand, som du kan få, hvis ydre eller indre krav overstiger de ressourcer, du har eller oplever at have.

Stress defineres som en belastningstilstand, som både kan være psykisk og fysisk. 

Kortvarig stress er en tilstand, der gør det muligt at reagere og handle hensigtsmæssigt i ekstreme situationer. Det er ikke en belastning, du bliver syg af, så længe der efterfølgende er plads til at genoprette balancen mellem krav og ressourcer.

Længerevarende stress udgør derimod en trussel mod helbredet og øger bl.a. risikoen for hjerte-karsygdomme, depression, forværring af kroniske lidelser og ulykker.

Når du er stresset, viser kroppen forskellige karakteristiske tegn, ligesom din adfærd ændrer sig. Signaler på stress kan både være fysiske, psykiske og adfærdsmæssige, og det er individuelt, hvilke signaler og hvor mange der viser sig. 

Har du flere af de nedenstående symptomer, bør du kontakte din læge.