Header menu

COVID-19:

Vi følger myndighedernes anbefalinger. Derfor påvirker COVID-19 flere af vores tilbud og services. Husk mundbind, hvis du besøger os. Læs mere på kk.dk/corona

 

Læs mere om retningslinjerne i Center for Mental Sundhed

Hvad er depression?

Depression er en lidelse, der ofte viser sig ved nedtrykthed, manglende lyst og interesse, nedsat energi og livslyst samt øget træthed.

Depression viser sig ofte i form af nedtrykthed, manglende lyst og interesse, nedsat energi og livslyst samt øget træthed. Depression kan også vise sig som øget vrede.

Nedtryktheden ved depression adskiller sig fra almindelig tristhed ved at være konstant, vedvarende og upåvirkelig af ydre forhold. 

Depression kan udløses af stærke personlige oplevelser, for eksempel sygdom, dødsfald og problemer i familien.

Arv og genetiske forhold spiller også en væsentlig rolle ved depression. Hvis depression forekommer i din familie, har du større risiko for selv at få en depression, men det er langt fra sikkert. 

Når du har en depression, viser kroppen forskellige karakteristiske tegn, ligesom du ændrer adfærd. Symptomer på depression kan både være fysiske, psykiske og adfærdsmæssige, og det er individuelt, hvilke og hvor mange symptomer og du har.

Har du flere af de nedenstående symptomer, bør du kontakte din læge.