Tilbud om kompetenceudvikling i kompliceret sorg

Center for Mental Sundhed udbyder i efteråret 2023 kompetenceudvikling vedr. kompliceret sorg.

Kurset er for pårørendevejledere, forebyggelseskonsulenter og medarbejdere i de bydækkende enheder, der møder borgere i risiko for at udvikle kompliceret sorg.  

Kurset består af fem undervisningsmoduler samt fem praksisnære rådgivningssessioner. Man kan deltage i enkelte moduler og rådgivningssessioner, alt efter hvad der er tidsmæssigt muligt og fagligt relevant.

Video Url

Om underviseren

Autoriseret psykolog Biretha Vitalis Hougaard er underviser på alle moduler og facilitator ved praksisnær rådgivning. Biretha har været ansat i Center for Mental Sundheds Ældreteam i tre år og udover terapeutiske samtaleforløb med ældre i mistrivsel, superviserer og underviser hun i emner vedrørende ældre.

Biretha har særlig erfaring med efterladte til selvmord og selvmordsforebyggelse fra ansættelser i Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse og Det Nationale Sorgcenter samt frivilligt rådgivningsarbejde i NEFOS. Hun har flere års klinisk erfaring med borgere med demens samt deres pårørende. Derudover har hun undervist i kompliceret sorg i flere år.

Praktisk information

Undervisningsmodulerne afholdes kl. 9-12.
Max. antal deltagere: 30 per modul. 
Te og kaffe fra kl. 8.30

Praksisnær rådgivning afholdes kl. 9-11.
Max. antal deltagere: 10 per gang. 
Te og kaffe fra kl. 8.30

Moduler og rådgivning afholdes på Center for Mental Sundhed, Mimersgade 41 2200 København i lokale 1.47.

Nedenfor kan du læse mere om de enkelte undervisningsmoduler, rådgivningssessioner og se, hvordan du tilmelder dig.

Mere om undervisningsmodulerne

Vis alle

Modul 1: Naturlige og komplicerede sorgreaktioner - 25. august 2023

På modulet får du kendskab til naturlige og komplicerede sorgreaktioner hos efterladte og forskellen herimellem.

Du får også kendskab til ventesorg hos pårørende, og hvordan denne kan komme til udtryk på forskellig vis. Du får ligeledes kendskab til risikofaktorer for og viden om forebyggelse af komplicerede sorgreaktioner.

Modul 2: Sorgstøttesamtalen - 22. september 2023

På modulet vil der være fokus på sorgstøttesamtalen med efterladte.

Du får redskaber, som kan anvendes i samtaler med efterladte med naturlige sorgreaktioner. Du får ligeledes træning i samtalen med efterladte, som har mistet ved pludselig og/eller traumatisk død samt teknikker og redskaber til at kunne rumme de svære følelser, der er forbundet med denne type samtaler.

Modul 3: Pårørendesamtalen – 13. oktober 2023

Modulet tager udgangspunkt i medarbejdernes egne oplevelser med og behov for at tilegne sig færdigheder ifm. samtaler med pårørende og andre, hvor især svære og blandede følelser indgår.

Du bliver (bedre) klædt på til samtalen med pårørende og andre, som har en betydningsfuld relation til borgerne.

Modul 4: Kultur og religions betydning for den sørgende – 17. november 2023

“Sorg farves af, hvordan efterladte mødes af andre” er et ofte brugt udtryk. Håndtering af døden og mødet med efterladte kan være forskelligt fra kultur til kultur og religion til religion.

På modulet er der fokus på død og sorg i dansk kulturkristen kontekst og, især, dansk muslimsk kontekst. Desuden er der fokus på øget opmærksomhed på tabuiseret og marginaliseret sorg.

Modul 5: Omsorgstræthed – 15. december 2023

At arbejde tæt på borgere berører sundhedspersonale på forskellig vis på forskellige tidspunkter.

På modulet er der fokus på, hvordan man kan rumme borgere i sorg og krise, og hvordan omsorgstræthed kan forebygges. Du bliver bedre i stand til at identificere tegn på egen begyndende omsorgstræthed, og hvordan du kan reagere på disse.

I alle moduler vil der inddrages borgersager. Deltagere opfordres til at sende beskrivelse af anonymiserede borgersager ind ca. en uge inden hvert modul. Deltagere modtager ligeledes litteratur en uge før hvert modul.

Praksisnær rådgivning

5. september, 3. oktober, 7. november, 5. december og 18. december 2023.

I praksisnær rådgivning udfoldes og arbejdes der med borgersager omhandlende kompliceret sorg, som medarbejderne møder i det daglige arbejde. Her har du mulighed for at få rådgivning omkring egne og være med til at lære af kollegaers borgersager.

Tilmelding

Hvis du ønsker at deltage i én eller flere kursusgange, bedes du sende en e-mail til mentalsundhed@kk.dk, hvor du beskriver følgende:

  • Hvilket modul/hvilke moduler og/eller hvilke praksisnære rådgivningsdage, du ønsker at deltage i
  • Navn, e-mail og arbejdsplads.

Hvis du bliver forhindret i at deltage i et af modulerne/praksisnær rådgivning er det vigtigt, at du giver besked til mentalsundhed@kk.dk hurtigst muligt, så pladsen kan gå til en kollega.

Vi glæder os til at se dig.